loading
forecast Ivanec Bistranski, 24°C/30°C

Tenis

Tenis kao najrašireniji vid rekreacije i jedan od najpopularnijih sportova omogućit će vam da budete u fit formi. On je idealan način da se oslobodite stresa i doprinesete poboljšanju kvalitete svog života, a da biste to postigli svega 2 km od nas nalaze se teniski tereni koji će vam u tome pomoći.

Tenis centar Zaprešić

 

Ostale aktivnosti